مشتری گرامی هزینه ارسال بار به تهران و شهرستان به عهده مشتری است و ارسال بارهای کوچک تا ۳ کیلو از طریق پست فقط برای شهرستان امکان پذیر می باشد.

هزینه حمل بار برای شهرستان به عهده مشتری می باشد.